ZŠ A MŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ BRNO

Indiánskou stezkou 

    Indiánskou stezkou Pro letošní školu v přírodě si pro žáky 3. tříd paní učitelky vybraly osvědčenou indiánskou tematiku. Penzion Poslední míle na Milovech na Vysočině se na týden proměnil v hlavní vigvam šesti indiánských kmenů, do kterých byly děti rozděleny. I přes nepřízeň počasí si malí indiáni užili spousty her a soutěží, vycházek, kreslení, […]

Přírodovědné bádání

    Přírodovědné bádání Koncem školního roku jsme se s žáky sedmých tříd vydali na Mohelenskou hadcovou step a Biskoupský kopec. Průvodce nás seznámil s unikátní flórou a faunou stepi a břehu řeky Jihlavy. Měli jsme štěstí i na ulovené ještěrky, slepýše, hady, žáby i na orchideje. Nejvíce jsme ale byli rádi, že jsme přes nepříznivou […]

Nebojíme se žádného počasí aneb terénko v Jedovnicích

   Terénko v Jedovnicích Každoročně základní škola pořádá terénní výuku pro osmý ročník zaměřenou na prokázání znalostí ze školních lavic v praxi. Učitelé zeměpisu a přírodopisu podpořili celý tento kurz ucelenou přípravou ve formě terénního deníku, který žáky provází po celé jeho trvání. Výuka je zaměřená nejen na přírodopis a zeměpis, ale i na propojení dalších […]

Lustiges Lernen na Österreich institutu

    Lustiges Lernen na Österreich institutu Již šestým rokem žáci naší školy navštívili Österreich Institut (Rakouský institut) na Moravském náměstí v Brně, který nabízí žákům základních škol a studentům středních škol a gymnázií učící se německý jazyk doplňkové aktivity v němčině. Stejně jako v loňském roce, tak i letos – v pátek 19. 5. 2023 – měli […]

Preventivní činnost na naší škole

    Preventivní činnost na naší škole Pokud se mám v tomto článku rozepsat  o preventivních akcích školy, musím na prvním místě zmínit Rámcový vzdělávací plán, který obsahuje celou řadu témat, které prostupují napříč různými předměty – dopravní výchova, výchova ke zdraví, řešení krizových situací, prevence šikany, zneužívání omamných látek, atd. To znamená, že i kdyby […]

Přispěli jsme na zvířátka

    Přispěli jsme na zvířátka Krásný dárek zvířátkům v brněnské ZOO dali do nového roku žáci 3.A, 3.B a 5.B. Svým finančním příspěvkem se stali adoptivními rodiči zebry Chapmanovy a papouška Lori horského. Již v prosinci, kdy se na naší škole konal vánoční jarmark, se děti ze 3.A dohodly, že část výtěžku věnují na adoptování některého […]

Přespolní běh

    Přespolní běh V úterý 4. října se výběr žáků osmých a devátých tříd zúčastnil přespolního běhu v Lužánkách. Naši školu reprezentovalo dívčí a chlapecké družstvo ve starší kategorii. Velký úspěch zaznamenalo družstvo chlapců. Mezi jednotlivci zvítězil Martin Dobčák z 9. B, v celkovém pořadí jsme se umístili na druhém místě. Jen o kousek nám uteklo Krajské kolo, […]

Haloween na naší škole

    Haloween na naší škole O tom, že máme rádi české svátky a české tradice, není sporu. Děti však obzvlášť milují masky, malování na obličej a strašidelné kostýmy.   A tak jsme si na naší škole užili i Halloween. Vše bylo samozřejmě potřeba pořádně vyfotit. Každá třída vybírala nejpovedenější kostým a ve školním rozhlase […]

Po stopách brněnských pověstí

   Po stopách brněnských pověstí V učivu prvouky 3. ročníku je krásné téma Domov. Umožňuje dětem mluvit a diskutovat o místě svého bydliště, o městě a městské části, v nichž žijí. Jednou z oblastí, které k Brnu patří, jsou i brněnské pověsti. Po jejich stopách se jednoho říjnového dopoledne vydali i žáci 3.A. S plánem s vyznačenými důležitými body procházeli centrem […]

Knihoden

    Knihoden Při příležitosti otevření nové školní knihovny jsme koncem září pro žáky druhého stupně zorganizovali projektový den věnovaný knihám. Žáci se rozdělili do skupinek a na osmi stanovištích plnili různé úkoly, při nichž si ověřovali své znalosti, ale také tvořili záložky do knížky, na počítači navrhovali obal na knihu, luštili šifry a pracovali […]