ZŠ A MŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ BRNO

Základní a Mateřská škola

Základní škola a mateřská škola Brno, p.o.
Přemyslovo náměstí 89/1
Brno-Slatina
627 00

Telefon do školy: 548 212 014, 548 217 558

ID Datové schránky školy:  7kw4f7g

Vedení školy:

Ředitelka školy – Mgr. Světlana Brankovská
reditelka@zspremyslovo.cz

1. Zástupkyně statutárního orgánu – Mgr. Alena Dvořáková
dvorakova@zspremyslovo.cz

2. Zástupce ředitelky školy – Mgr. Tomáš Keprt
keprt@zspremyslovo.cz

Kontakty na zaměstnance:

1. a 2. stupeň ZŠ

Mgr. Martina Albrechtováalbrechtova@zspremyslovo.cz
PaedDr. Jarmila Balejovábalejova@zspremyslovo.cz
Mgr. Kristýna Barcuchovábarcuchova@zspremyslovo.cz
Mgr. Barbora Ciprováciprova@zspremyslovo.cz
Mgr. Veronika Dudeškovádudeskova@zspremyslovo.cz
Mgr. Pavla Kočí (Metodička prevence)koci@zspremyslovo.cz
Mgr. Jana Meixnerová Ph.D. (Metodička ICT)meixnerova@zspremyslovo.cz
PaedDr. Iveta Mervartovámervartova@zspremyslovo.cz
Mgr. Lenka Mikuláštíkovámikulastikova@zspremyslovo.cz
Mgr. Petra Mlčochová mlcochova@zspremyslovo.cz
Mgr. Barbora Honsováhonsova@zspremyslovo.cz
Mgr. Lenka Mrázovámrazova@zspremyslovo.cz
Mgr. Anna Ogrocká, PhD.ogrocka@zspremyslovo.cz
Mgr. Jarmila Osičkováosickova@zspremyslovo.cz
PaedDr. Iva Pokorovápokorova@zspremyslovo.cz
Mgr. Lucie Cabejškovácabejskova@zspremyslovo.cz
Mgr. Eva Říhová (Výchovná poradkyně)rihova@zspremyslovo.cz
Mgr. Martin Hlahůlekhlahulek@zspremyslovo.cz
Mgr. Eliška Seidlováseidlova@zspremyslovo.cz
Mgr. Přemysl Severasevera@zspremyslovo.cz
Mgr. Nikol Mikelmikel.nikol@zspremyslovo.cz
Mgr. Jana Šindelářovásindelarova@zspremyslovo.cz
Mgr. Iva Slezáková (Koordinátorka ŠVP)slezakova@zspremyslovo.cz
Tereza Osičková, Bc.osickova.tereza@zspremyslovo.cz
Mgr. Kateřina Svobodovásvobodova@zspremyslovo.cz
Mgr. Martina Trundovátrundova@zspremyslovo.cz
Mgr. Alžběta Veselávesela@zspremyslovo.cz
Mgr. Patrik Vrábel (Koordinátor ICT)vrabel@zspremyslovo.cz

Mateřská škola

Markéta Musilová Mandelíková – vedoucí uč.musilova@zspremyslovo.cz
Markéta Halmová – uč.halmova@zspremyslovo.cz
Martina Nosová – provoznínosova@zspremyslovo.cz
Radmila Odehnalová – uč.odehnalova@zspremyslovo.cz
Radka Rosendorfová – provoznírosendorfova@zspremyslovo.cz
Jana Staňová – uč.stanova@zspremyslovo.cz
Šárka Hladká (asistentka MŠ)hladka@zspremyslovo.cz
Alžběta Rebendová (asistentka MŠ)rebendova@zspremyslovo.cz

Vychovatelky ŠD, asistentky pedagoga

Šárka Lausová, Bc. – vedoucí ŠDlausova@zspremyslovo.cz
Petra Pavelková (vychovatelka)pavelkova@zspremyslovo.cz
Ivana Kučerová (vychovatelka)kucerova@zspremyslovo.cz
Iveta Valentová (vych. + asist.)valentova@zspremyslovo.cz
Ludmila Dvořáčková (vychovatelka)dvorackova@zspremyslovo.cz
Tereza Vícenová (vychovatelka)vicenova@zspremyslovo.cz
Mgr. Veronika Machalová (asistentka)machalova@zspremyslovo.cz
Markéta Šedá (asistentka)seda@zspremyslovo.cz
Renáta Götthansová (asistentka)gotthansova@zspremyslovo.cz
Barbora Mikelová (asistentka)mikelova@zspremyslovo.cz
Adéla Slezáková, Bc. (asistentka)slezakova.adela@zspremyslovo.cz
Drahomíra Střelcová, Bc. (asistentka)strelcova@zspremyslovo.cz
Zdeňka Mášová (asistentka)masova@zspremyslovo.cz
Michaela Musilová (asistentka)musilova.michaela@zspremyslovo.cz
Adéla Pavelková (asistentka)pavelkova.adela@zspremyslovo.cz

Ostatní zaměstnanci školy

Blanka Lidmilová – účetnílidmilova@zspremyslovo.cz
Petra Pavelková – hospodářka, asistentka ŘŠpavelkova@zspremyslovo.cz
Tereza Vícenová – asistentka hospodářkyvicenova@zspremyslovo.cz
Zdeněk Bečva – školníkbecva@zspremyslovo.cz
Alice Šoberová – uklízečka
Nadyia Prodan – uklízečka
Ivana Šedivá – uklízečka
Miroslav Novák – vrátný