ZŠ A MŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ BRNO

Řád školní družiny

Řád ŠD

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program ŠD

Kritéria přijímání dětí do školní družiny

Kritéria přijímání dětí do ŠD