ZŠ A MŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ BRNO

Řád školní družiny

Řád ŠD

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program ŠD

Kritéria přijímání dětí do školní družiny

Kritéria přijímání dětí do ŠD

Úplata za zájmové vzdělávání – ŠD

Úplata za zájmové vzdělávání