ZŠ A MŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ BRNO

ŠKOLNÍ DRUŽINA NABÍZÍ

V letošním roce 2023/24 nabízíme v rámci školní družiny pro žáky tyto zájmové kroužky:

  • Kroužek deskových her, který bude každé pondělí od 14 do 15 hodin. Tento kroužek je určený pro žáky 1. – 4. tříd. Zde si děti vyzkouší hry různých obtížností, nacvičí si je a ti nejšikovnější budou mít příležitost na turnajích reprezentovat naší školu. Kroužek vede paní vychovatelka Dvořáčková.

  • Kroužek míčových her a florbalu nabízí svoji činnost vždy v pátek od 13:30 do 14:30 pro žáky 1. a 2. tříd; od 14:30 do 15:30 pro žáky 3. a 4. tříd. Děti si užijí pohybu, naučí se základy florbalu pod vedením zkušeného trenéra a paní vychovatelky Lausové.

Všechny kroužky jsou bezplatné.

Bc. Šárka Lausová, vedoucí vychovatelka