ZŠ A MŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ BRNO

1. Projekt MŠMT OPJAK „I. OP JAK“

číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0006599

Od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025 naše škola realizuje projekt OP JAK, jehož cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání, personální podpora, přijetí asistentů pedagoga a speciálního pedagoga.

 

 


2. Program doučování – realizováno z Národního plánu obnovy

číslo projektu: 3.2.3 Národní plán obnovy ČR
realizace:
 leden – červen 2022
financováno: Evropskou unií – Next Generation EU

Cílem je doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Doplnění, procvičení a upevnění učiva u žáků, kteří byli zasaženi obdobím distanční výuky.
 
 
 

 

3. Projekt EU OP VVV „Školní asistenti pedagoga III“

číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018760

Od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2023 naše škola realizuje projekt OP VVV, jehož cílem je personální podpora, přijetí asistentů pedagoga a kariérových poradců.

 

 


4. Projekt EU OP VVV „Školní asistenti pedagoga II“

číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012132

Od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2021 naše škola realizovala projekt OP VVV, jehož cílem byla personální podpora, přijetí asistentů pedagoga, speciálního pedagoga a kariérových poradců.

 

 


5. Projekt EU OP VVV „Školní asistenti pedagoga“

číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004424

Od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019 naše škola realizovala projekt OP VVV, jehož cílem byla personální podpora, přijetí asistentů pedagoga a speciálního pedagoga.

 

 


6. Projekt EU „Učíme se zručnosti“

číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0116

Od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 naše škola realizovala projekt OP VK, který byl zaměřen na rozvoj technického vzdělávání žáků, vybavení školní dílny a vzdělávání pedagogů v oblasti výuky technických dovedností žáků.

 


7. Projekt EU „Učíme se jazyky“

číslo projektu: OPVK CZ.1.07/1.1.00/56.0992

Cílem projektu bylo zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a Evropského sdružení volného obchodu. V rámci realizace projektu se pro žáky naší školy uskutečnil  jazykově-vzdělávací pobyt v Londýně.

Další informace naleznete zde: Královský Londýn a Studijní pobyt v Londýně

 


8. EU – peníze školám

číslo projektu: OPVK CZ.1.07/1.4.00/21.0291

V letech 2010 až 2013 ZŠ na Přemyslově náměstí absolvovala projekt Evropské unie Peníze školám financovaný z Evropských sociálních fondů. Výsledkem jsou mimo jiné moderní elektronické učební materiály DUM a ČIG používané ve výuce a vedoucí ke zkvalitnění vzdělávání na naší škole.

Obecné informace o projektu, digitální učební materiály (DUM) a výukové materiály zlepšující čtenářskou a informační gramotnost (ČIG) naleznete ke stažení zde.

 


9. Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů

číslo projektu: OPVK CZ.1.07/1.3.00/51.0005

Od 1. 9. 2014 do 31. 7. 2015 také na naší škole probíhal projekt Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů. Cílem projektu je zkvalitnit výuku implementací moderních technologií do prostředí základní školy.

 


10. Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách

číslo projektu: OPVK CZ.1.07/1.1.00/46.0015

Od roku 2014 je naše základní škola zapojena do projektu města Brna s názvem Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách. Cílem projektu je pomoc žákům ohroženým studijním neúspěchem.