ZŠ A MŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ BRNO

Rozvrh tříd

Aktuální rozvrh najdete v systému Edookit pro rodiče a žáky.

1. třídy2. třídy3. třída
4. třídy5. třídy6. třídy
7. třídy8. třídy9. třídy

Rozvrh kroužků

Ve šk. roce 2023/2024 neprobíhají na škole žádné kroužky.

Konzultační hodiny vyučujících

Všichni učitelé mají v tomto šk. roce konzultační hodinu od 4. 9. do 28. 6. každé úterý 14,00 – 16,00 hodin. (nebo dle domluvy času s rodiči)

Rodiče se mohou s kterýmkoliv učitelem individuálně domluvit a navštívit ho.

Učitelé (třídní i netřídní) si budou rodiče dle potřeby zvát individuálně a projednávat s nimi otázky týkající se jejich dětí.