ZŠ A MŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ BRNO

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠK. ROK 2024/2025

Sběr žádostí o přijetí do MŠ
bude vyvěšen až po rozhodnutí MMB OŠ, termín květen 2024

Žádost o přijetí dítěte do MŠ vyplňte a vytiskněte na www.zapisdoms.brno.cz.

Při podání přihlášky doložte:

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého
    pobytu zákonných zástupců),
  • doklad o řádném očkování s razítkem lékaře na přihlášce.

K podání přihlášky se dostavte s vašim dítětem. Budou Vám zde sděleny důležité informace týkající se znalosti českého jazyka.

Kontakt pro případné dotazy:

Mgr. Tomáš Keprt
zástupce ředitelky
mail: keprt@zspremyslovo.cz
tel: 548 212 014