ZŠ a MŠ Přemyslovo náměstí Brno

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/24

úterý 18. 4. 202314 – 18 hod(v budově školy)
úterý 25. 4. 202314 – 16,30 hod(náhradní termín pro nemocné, žádosti o odklad školní docházky a v naléhavých případech po telefonické domluvě)

Žádost o přijetí do ZŠ si vypište a vytiskněte na webových stránkách zapisdozs.brno.cz, rezervujte si v rezervačním systému čas vašeho zápisu.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce, s dítětem v rezervovaném čase a přinese si:

  1. vyplněnou žádost o přijetí dítěte do ZŠ – na zadní straně podepsanou oběma zákonnými zástupci (t. j. souhlas obou rodičů)
  2. občanský průkaz
  3. rodný list dítěte a kartu zdravotního pojištění dítěte


V případě žádosti o odklad školní docházky k vyřízení stačí jen zákonný zástupce a k výše uvedenému je potřeba doložit:

  1. žádost o odklad (vypište a vytiskněte na www.zapisdozs.brno.cz)
  2. doporučení dětské lékařky
  3. doporučení pedagogicko-psychologické poradny (POZOR na dlouhé objednací lhůty 3 – 4 měsíce!)


Rodiče, kteří žádají o odklad školní docházky si o ni musí požádat na svojí spádové škole.

 
Kritéria k přijetí dětí do 1. třídy: