ZŠ A MŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ BRNO

Základní a mateřská škola
s prvky daltonské a alternativní výuky

Základní a mateřská škola s prvky daltonské a alternativní výuky

Základní škola a Mateřská škola Brno, Přemyslovo náměstí je členem organizace CzechDalton. V rámci vzdělávání žáků kombinujeme klasické vzdělání a daltonské prvky a tak napomáháme jejich všestrannému rozvoji. V roce 2018 jsme se také stali Fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity. O zdraví dětí pečujeme díky projektu Školní mléko a Ovoce do škol. V naší škole organizovaně třídíme odpad – a to papír a plasty. Více o třídění odpadu na naší škole naleznete zde. Škola se také aktivně zapojuje do evropských projektů rozvíjejících kvalitu vzdělávání, přehled uskutečněných a probíhajících projektů naleznete v sekci Projekty školy. Škola je také zapojena do projektů Magistrátu města Brna a projektu MAP IV. Nově je škola také zapojena do projektu Doučování žáků škol financovaného z Národního plánu obnovyŠkola je od roku 2023 zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.

Prezentace školy

Statistika

počet žáků: 400, počet tříd: 17; počet dětí v MŠ: 56; Celkem žáků: 456
pedagogický sbor: 53 vyučujících a asistentů, všichni proškoleni v daltonu, celkem zaměstnanců: 60
dostatek pedagogů, odborně způsobilých učit předměty v anglickém jazyce (informatika v AJ, přírodopis v AJ, rodinná výchova metodou CLIL)
2 budovy MŠ – nově postavené v roce 2016

cog ico

Zaměření školy

matematika metodou prof. Hejného
výuka dle daltonského plánu od roku 2000
certifikát Česká daltonská škola udělen v roce 2008
Projektové vyučování, výuka předmětů v AJ metodou CLIL (RV, Inf, Př)
ochrana dětí před sociálně patologickými jevy

Vybavenost

multimediální učebny s interaktivními tabulemi; třídy 2. st. vybaveny projektory
moderní počítačová učebna odborná učebna chemie a fyziky
odborná učebna hudební výchovy a cizích jazyků
keramická dílna a dílna pro tvorbu vitráží
zrekonstruovaná tělocvična

Akce během školního roku

školy v přírodě a LVK
studijně poznávací zájezdy do Londýna, Vídně a Drážďan
terénní výuka přírodopisu a zeměpisu
účast na soudních přelíčeních v rámci výuky občanské výchovy
spolupráce s MŠ: edukačně-stimulační metody jednodenní poznávací výlety
sportovní akce
odborné exkurze v přírodovědných předmětech