ZŠ A MŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ BRNO

Moderní technologie ve výuce informatiky: Roboti, programování a 3D tisk

Moderní technologie mají stále větší vliv na vzdělávání a výuku ve školách. Ve výuce informatiky se nové nástroje a technologie staly nezbytnou součástí, a umožňují studentům praktický přístup k programování a technickým dovednostem.

Výukové prostředky jako roboti Ozobot a Bee-bot představují zábavný způsob, jak zapojit žáky do programování. Ozobot je malý robot schopný sledovat čáry na papíře a reaguje na instrukce zapsané v kódu pomocí barevných markerů. Bee-bot je robot, který se pohybuje po podlaze a žáci ho programují pomocí tlačítek na jeho těle. Tyto interaktivní nástroje přinášejí do třídy zábavu a učí žáky základním principům programování a logickému myšlení.

Programovací jazyk Scratch je další oblíbený nástroj ve vyučování. Tento vizuální programovací jazyk umožňuje žákům vytvářet interaktivní příběhy, animace a hry. S jednoduchým uživatelským rozhraním a bloky kódu vidí žáci okamžitý výsledek své práce. Scratch pomáhá žákům rozvíjet základy programování a kreativního myšlení.

 

Zde si můžete vyzkoušet některé projekty ve Scratchi, které ve výuce s žáky vytváříme.

 

Ve výuce informatiky se také připravuje práce s 3D tiskárnou. Tyto tiskárny umožní žákům vytvářet fyzické objekty na základě digitálních modelů. Žáci se naučí navrhovat 3D modely a používat specializovaný software pro jejich tvorbu. Své návrhy si mohou poté vytisknout a sledují, jak se digitální model promění ve skutečný fyzický objekt.

Dalším novým prvkem ve výuce bude robotická ruka pro Arduino, která je vybavena servomotory, které umožňují pohyb prstů a ruky. Žáci se naučí programovat různé pohyby a úkony jako je ovládání prstů, stisk tlačítek nebo uchopování předmětů. Tímto způsobem se žáci seznámí s principy robotiky, elektroniky a programování v reálném světě.

Výuka informatiky s využitím robotů, programování, 3D tisku a robotické ruky Arduino připravuje studenty na budoucnost, ve které jsou technické dovednosti a znalosti stále důležitější. Studenti získávají nejen povědomí o moderních technologiích, ale také se učí využívat tyto technologie k řešení reálných problémů a kreativnímu vyjádření.

Mgr. Patrik Vrábel, Mgr. Tomáš Keprt