ZŠ A MŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ BRNO

 
 

Cestovatelská přednáška

Ke konci října měli naši žáci 5., 6., a 7. ročníků zajímavé zpestření. Navštívil je cestovatel Karel Kocůrek a měl pro ně připravenou besedu. S panem Kocůrkem spolupracujeme už řadu let a víme, že jeho přednášky mají děti rády.

Základem je vždy promítání krásných fotografií a videí z cest a doprovodné slovo v anglickém jazyce. Pan Kocůrek je na děti tohoto věku zvyklý, sám učil angličtinu na základní škole. Volí krátké heslovité věty a vlídně reaguje na všechny živé podněty z neposedného publika.

Tentokrát byla jeho přednáška zaměřena na Spojené státy americké. Letem světem jsme si prohlédli hlavní a nejznámější dominanty měst, kulturní a architektonické zajímavosti. Mnohem větší pozornost však byla věnována přírodním parkům, pro děti atraktivním druhům zvířat a indiánským rezervacím.

Moc příjemné byly zmínky o českých stopách (a že jich je v této zemi opravdu hodně). Děti se například dozvěděly o panu Čermákovi, velmi váženém bývalém starostovi Chicaga, mnohých českých názvech vesnic či restaurací s českými produkty, ale také o proslulosti českých korálků, které využívají indiáni ke zdobení svých tradičních obleků.

Byl to tedy zajímavý příspěvek jak do hodin angličtiny, tak zeměpisu a děti si mimo jiných zážitků mohly odnést i pocit, že máme být na co hrdí.

Mgr. Pavla Kočí