ZŠ A MŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ BRNO

 
 

Němčina nekouše

V rámci projektu Němčina nekouše byly ve čtvrtek 13. 10. 2023 a v pátek 14. 10. 2023 realizovány česko-německé jazykové animace pro žáky 7. – 9. tříd učící se německý jazyk.

Na naši školu zavítala velice sympatická jazyková animátorka ze Strážnice, která u nás setrvala celých šest vyučovacích hodin. Každá jazyková animace trvala jednu vyučovací hodinu, tedy 45 minut.

Na začátku jazykové animace se žáci s animátorkou německy pozdravili a společně si odpověděli na otázku „Wie geht´s?“ (Jak se máš?). Následně si zopakovali formou hry německé pozdravy, které se používají v německy mluvících zemí.

Hlavním cílem česko-německé jazykové animace je vzbudit zájem o kulturu a jazyk sousední země, a to se, myslím, povedlo. V přiložené fotodokumentaci se můžete podívat, jak hravou a zábavnou formou lze zatraktivnit a zpestřit výuku německého jazyka, díky níž si němčináři mohli prohloubit získané znalosti a dovednosti.

Mgr. Martina Albrechtová