ZŠ A MŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ BRNO

 
 

Badatelský den na Přemysláku

Ve středu 18. října se město Brno stalo epicentrem badatelského dne pro všechny žáky druhého stupně základní školy.

 

 

 

 

Devět početných skupin se věnovalo pod dozorem vyučujících různým aktivitám: jedna skupina sledovala stopy Jiřího Mahena, druhá zkoumala brněnské pověsti, třetí prozkoumávala architekturu města. Další skupiny se věnovaly historii, divadlům, geologii, genetice a technologiím.

 

 

 

 

Badatelský den byl plný objevů a nových znalostí. Žáci měli možnost poznat Brno z různých perspektiv a vrátili se do školy s pestrými zážitky a dojmy z jejich rodného města.

Mgr. Tomáš Keprt