ZŠ A MŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ BRNO

 
 

Knihovna plná rytířů

V minulosti se rytířem mohl stát jen ten, kdo se zúčastnil různých rytířských soubojů a klání. Pakliže v nich zvítězil, mohl ho král za jeho statečnost pasovat na rytíře. Takový rytíř si pak našel svoji princeznu. Nejen princezny potřebovaly své rytíře, kteří by je chránili a měli k nim patřičnou úctu. I knihy si zaslouží své ochránce a obdivovatele.

V úterý 10. října se prostory pobočky knihovny Jiřího Mahena ve Slatině zaplnila letošními prvňáčky, kteří byli „pasováni“ na rytíře knih. Po přivítání paní knihovnicí Martinou Šikulovou děti přemýšlely nad tím, jak se správně máme chovat ke knížkám a jak je máme chránit před jejich poškozením.

Za odměnu je čekala odměna v podobě krátké pohádky. Největší událostí bylo však samotné pasování na rytíře knih. Po pasování všichni dostali na památku odznáček, záložku a sladkou odměnu.

Potom se žáci seznámili s prostorami knihovny a prohlédli si vystavené knihy.

Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky, proto knihovny úzce spolupracují se školami.

Už se těším, jaké knihy si žáci přečtou, až se naučíme všechna písmenka. Zatím jim mohou knihy předčítat jejich rodiče a nalákat je tak na zážitky při čtení knížek.

PaedDr. Jarmila Balejová