ZŠ A MŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ BRNO

 
 

Virtuálně v elektrárně

V naší škole proběhla pro žáky devátých tříd virtuální prohlídka firmy ČEZ s názvem Distribuce elektřiny. Žáci 9. A a 9. B se ve zjednodušené formě seznámili s pojmy: dráty elektrického napětí, transformátor, vodič, rozvodny, vysoké a nízké napětí, sloupy elektrického napětí, distribuční a přenosová soustava, dispečer, elektromontér atd. Lektoři z online studia žákům poutavě popisovali distribuci elektrické energie z elektráren do našich domovů.

Druhá prohlídka elektrárny byla zaměřena na obnovitelné zdroje energie. Této virtuální prohlídky se zúčastnili žáci osmých ročníků. Během tohoto online programu se osmáci dozvěděli odpovědi na zajímavé otázky, např.: Proč vzniká vítr? Jak funguje solární panel? A k čemu slouží vodním elektrárnám přelivy?

Na závěr si žáci zasoutěžili o drobné ceny, které věnovala společnost ČEZ.

Mgr. Jana Meixnerová, Ph.D.