ZŠ A MŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ BRNO

 
 

Udělat radost sobě i druhým

Již před začátkem adventu, kdy bylo jasné, že se bude opět konat projektový den – Vánoční tvoření a následně vánoční jarmark, jsme se s dětmi ze 4.A dohodli, že opět částí výtěžku z jarmarku pomůžeme někomu jinému. Nápad pomoci útulku pro opuštěné kočky, se kterým přišla paní Janíková, se dětem moc líbil.

Dozvěděli jsme se, že útulek vede paní, která se s obětavostí stará o více než 40 opuštěných koček, a že provoz takového zařízení není vůbec jednoduchý.

Na podporu útulku vyrobily děti malované kamínky pro štěstí s kočičími motivy a peníze, které za tyto kamínky dostaly od návštěvníků jarmarku, pak předaly majitelům p. Hübnerové a panu Radostovi osobně. Ti za námi přijeli po Vánocích do školy a pověděli něco víc o tom, jak se zvířátka do útulku dostanou, jaká měla mnohdy zranění, jak se o ně starat a jak se jim v útulku daří. Také to, že když si chce někdo pořídit domů kočičku, musí mít především na mysli, jaká je to starost a zodpovědnost. Dobrou zprávou bylo, že mnozí nalezenci našli své nové domovy v nových rodinách.

Beseda byla velmi příjemná, poučná a obrázky zachráněných koček i s jejich životními příběhy všechny děti zaujaly. Na závěr děti paní Hübnerové předaly nevelký, ale jistě potřebný peněžní obnos. Děkujeme všem, kdo si odnesl kočičí kamínek a přispěl na dobrou věc.

A pokud jste si jisti, že se umíte postarat o nové zvířátko a věnovat mu spoustu svého volného času, pak navštivte útulek Caty´s cats v Bzenci.

 

PaedDr. Iveta Mervartová, třídní učitelka 4.A