ZŠ A MŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ BRNO

 
 

Ekonomická olympiáda

V termínu 15. – 20. 1. probíhala Ekonomická olympiáda. Naše škola se zúčastnila této akce v rámci Školního kola a testováni byli žáci sedmých, osmých a devátých tříd. Olympiáda byla zaměřena na ověřování znalostí z oblasti ekonomie a financí.

Samotný test se skládal z 25 vygenerovaných otázek a vždy byla pouze jedna správná odpověď, za kterou se získal bod. Výsledky našich žáku nestačily na postup do finále, ale bylo vidět, že toto téma je dětem blízké a dílčí výsledky byly velmi dobré.

Olympiáda byla kvalitním zpestřením výuky a prohloubením znalostí.

Mgr. Přemysl Severa