ZŠ A MŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ BRNO

 
 

Dnes poprvé

Je první zářijové pondělní ráno, sluníčko na obloze probouzí všechny spáče a slibuje krásný den. U všech základních a středních škol je po prázdninovém klidu opět rušno. Mnozí se těší na kamarády, se kterými se dva měsíce neviděli. Někteří se obávají, zda zvládnou vše podle svých představ.

Nejvíce vzrušení a plni očekávání něčeho úplně nového jsou prvňáčci.

Také před naší školou to v pondělí 4. září nebylo jinak. Slavnostně nastrojeni žáčci prvních tříd a jejich rodiče se před osmou ranní hodinou shromáždili u školy. Tam si malé spolužáky převzali žáci devátých tříd a novým kamarádům předali perníček. Pak je i s paní učitelkou doprovodili do jejich třídy. Ve třídách čekalo prvňáčky i jejich rodiče slavnostní přivítání od paní učitelky. Zástup doprovázejících rodičů vše pilně fotografoval.

 

 

 

 

Na lavicích měli děti připravené pastelky, tužky, první pracovní sešity a další učební pomůcky. Každý nový žáček dostal uvítací pamětní list a medaili prvňáčka. Pak děti zamávaly rodičům, kteří na chvíli ze třídy odešli. Během části první hodiny se děti seznamovaly s tím, co je čeká ve škole, povídaly si s paní učitelkou o tom, jak se těšily na první školní den a naučily se krátkou básničku. Když pak na závěr hodiny přišli rodiče, mohli se novopečení prvňáčci pochlubit, co se už za krátkou dobu naučili.

A co tyto žáčky čeká? Určitě mnoho nového – nové prostředí, ve kterém se budou muset spoléhat samy na sebe, noví kamarádi, nové vědomosti, soustředění se na plnění úkolů a poslouchání pokynů pedagogů. I pro jejich rodiče to znamená životní změna, kdy budou pomáhat svým dětem s jejich školními úkoly.

Přejeme všem školákům, aby první školní rok i další školní léta proběhla v pohodové atmosféře, aby zvládli učivo a všechny úkoly a aby si našli nové kamarády.

PaedDr. Jarmila Balejová