ZŠ A MŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ BRNO

 
 

Po stopách brněnských pověstí

V učivu prvouky 3. ročníku je krásné téma Domov. Umožňuje dětem mluvit a diskutovat o místě svého bydliště, o městě a městské části, v nichž žijí. Jednou z oblastí, které k Brnu patří, jsou i brněnské pověsti.

Po jejich stopách se jednoho říjnového dopoledne vydali i žáci 3.A. S plánem s vyznačenými důležitými body procházeli centrem Brna a nacházeli místa, k nimž se pojí nějaká pověst či historický fakt. Cesta vedla od sochy markraběte Jošta ke kostelu sv. Jakuba s neslušným mužíčkem. Přes náměstí Svobody na Novou radnici s krásnou kašnou a chrliči. Kolem zazděného radního, brněnského draka, kola a pokřivených fiál na Staré radnici na Zelný trh. Nedaleko Měnínské brány si děti vyslechly pověst O kamenné panně.

Celá vycházka měla zakončení vypracováním pracovních listů jednotlivci i ve skupinkách a zhodnocením dětí, co všechno nového se dozvěděly. A bylo toho opravdu hodně.

 PaedDr. Iveta Mervartová