ZŠ A MŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ BRNO

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Prázdninový provoz ZŠ

Od 1. 7. 2024 do 23. 7. 2024 je úřední den v ZŠ každé pondělí od 8:00 hod. do 12:00 hod.
Žáci, kteří si nemohli přijít pro vysvědčení 26. 6. 2024, si jej mohou vyzvednout od 22. 8. do 29. 8. 2024 v době od 8:00 do 12:00 hod. u třídní učitelky nebo třídního učitele.

Pomůcky na nový školní rok 2024-25
Projekt MAP IV

Nově je naše škola zapojena do projektu MAP IV

Organizace školního roku 2023/24 pro ZŠ a MŠ
Nové prvky ve výuce Informatiky

Na naší škole postupně zavádíme nové technologie a dovednosti do předmětu Informatika, více se dozvíte na samostatné stránce Nová Informatika.

Výsledky online soutěže v anglickém jazyce

Procentuální účast

Celková účast

Umístili jsme na krásném 7. místě, v celkové účasti jsme byli 27. z 175 škol, zúčastněným žákum gratulujeme!

Nově je škola zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.
Školní stravování

Informace o přihlašování, odhlašování obědů a nově i svačiny najdete na www.sjslatina.cz

Aktuální informace ze Školní jídelny Slatina

Výsledek dotazníkového šetření mezi rodiči – klima školy, spokojenost se školou