ZŠ A MŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ BRNO

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Upozornění 

Upozorňujeme rodiče a žáky ZŠ, že z důvodu přestavby školní jídelny nebudou  v pondělí 4. 9. obědy.

Školní jídelna bude  v plném provozu od úterý  5. 9. 2023.

Z důvodu přestavby školy bude 29. 9. 2023 ředitelské volno podle § 24/odst.2 – zák. 561/2004 Sb.

Organizace školního roku 2023/24 pro ZŠ a MŠ
Pomůcky pro žáky na školní rok 2023/24
Nové prvky ve výuce Informatiky 

Na naší škole postupně zavádíme nové technologie a dovednosti do předmětu Informatika, více se dozvíte na samostatné stránce Nová Informatika.

Výsledky online soutěže v anglickém jazyce 

Procentuální účast

Celková účast

Umístili jsme na krásném 7. místě, v celkové účasti jsme byli 27. z 175 škol, zúčastněným žákum gratulujeme!

Aktuality z MČ Brno – Slatina 

Slatinské trhy: květen – říjen 2023

Nově je škola zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.
Školní stravování 

Informace o přihlašování, odhlašování obědů a nově i svačiny najdete na www.sjslatina.cz

Aktuální informace ze Školní jídelny Slatina

Výsledek dotazníkového šetření mezi rodiči – klima školy, spokojenost se školou