ZŠ A MŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ BRNO

 
 

Terénko v Jedovnicích

Každoročně základní škola pořádá terénní výuku pro osmý ročník zaměřenou na prokázání znalostí ze školních lavic v praxi. Učitelé zeměpisu a přírodopisu podpořili celý tento kurz ucelenou přípravou ve formě terénního deníku, který žáky provází po celé jeho trvání. Výuka je zaměřená nejen na přírodopis a zeměpis, ale i na propojení dalších předmětů jako je dějepis, informatika či výtvarná výchova.

Letos žákům počasí velmi nepřálo, bylo velmi nevlídně, avšak i přes to se do všech zadaných úkolů vrhli s odvahou a snahou je splnit. První den proběhlo seznamování s okolní krajinou (samozřejmě s úkoly). Navštívili jsme za deště Rudické propadání a bývalý písečný lom Seč, kde se žáci umazali při odhalování společných vlastností týmu a následném tvoření v písku.

 

 

Druhý den již byla výuka rozdělena na přírodopisnou a zeměpisnou část s následným večerním odpočinkem u táboráku se špekáčky a marshmallow.

Páteční a zároveň poslední den byl věnován tvorbě mapy a přesunu dle ní. Žáci se museli spolehnout sami na sebe, vytvořit trasu do Křtin a projít ji. Ve Křtinách jsme občerstveni zmrzlinou navštívili slavný křtinský kostel a těšili se na poslední aktivitu výletu. Poutavý výklad průvodkyně v jeskyni Výpustek byl totiž skvělou tečkou na závěr kurzu.

Mgr. Barbora Šlosarová