ZŠ A MŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ BRNO

 
 

Lustiges Lernen na Österreich institutu

Již šestým rokem žáci naší školy navštívili Österreich Institut (Rakouský institut) na Moravském náměstí v Brně, který nabízí žákům základních škol a studentům středních škol a gymnázií učící se německý jazyk doplňkové aktivity v němčině.

Stejně jako v loňském roce, tak i letos – v pátek 19. 5. 2023 – měli tuto možnost žáci 9.A a 9.B, kteří se již třetím rokem učí němčinu.

Projekt s názvem „Lustiges Lernen“ (Zábavné učení) na Österreich Institutu přibližuje žákům německý jazyk 60minutovou zábavnou formou.

Žáci jsou pouze v přítomnosti s německy mluvícím lektorem. Veškerá komunikace probíhá v německém jazyce.

S potencionálními žáky 9. tříd na Österreich Institutu opět na viděnou.

Mgr. Martina Albrechtová