ZŠ A MŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ BRNO

 
 

Knihoden

Při příležitosti otevření nové školní knihovny jsme koncem září pro žáky druhého stupně zorganizovali projektový den věnovaný knihám.

Žáci se rozdělili do skupinek a na osmi stanovištích plnili různé úkoly, při nichž si ověřovali své znalosti, ale také tvořili záložky do knížky, na počítači navrhovali obal na knihu, luštili šifry a pracovali s různými uměleckými texty. Pořadí úkolů i čas, který jim věnovali, si určovali sami a za jejich splnění sbírali razítka.

 

 

 

 

 

Celá akce se tak nesla v příjemné atmosféře a nakonec všechny čekala sladká odměna.

Mgr. Lenka Mrázová