ZŠ A MŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ BRNO

 
 

Adaptační pobyt 6. tříd

Smyslem adaptačního pobytu je především utváření či utužení kolektivu. Na naší škole na začátku druhého stupně do třídy nastupují noví žáci z okolních obcí. Dosavadní třídní kolektivy tak získají úplně novou dynamiku. Mimoto je také třeba připravit žáky na náročnější práci, která je na druhém stupni čeká.

Veškerou zátěž, která ke škole patří, zvládnou lépe, když si ve škole najdou kamarády, a když se ve své třídě budou cítit dobře a bezpečně. A nejde jen o vztahy dětí ve třídě, ale samozřejmě i o vztahy s učiteli, nebo s dětmi z jiné třídy stejného ročníku. Adaptační pobyt je prostě jedna z možností, jak budovat zdravé školní klima.

V Jeseníkách jsme strávili dvě noci. A co jsme podnikali? I když nám pršelo, našlapali jsme spoustu kilometrů, hráli jsme nejrůznější deskové a kolektivní hry, dokonce přišlo i bowling.

Měli jsme se báječně a zpět do Brna jsme si přivezli krásné společné zážitky.

Mgr. Veronika Dudešková