Preventivní činnost na naší škole

Pokud se mám v tomto článku rozepsat  o preventivních akcích školy, musím na prvním místě zmínit Rámcový vzdělávací plán, který obsahuje celou řadu témat, které prostupují napříč různými předměty – dopravní výchova, výchova ke zdraví, řešení krizových situací, prevence šikany, zneužívání omamných látek, atd. To znamená, že i kdyby hypoteticky škola nedělala vůbec žádné akce, žáci […]

Přispěli jsme na zvířátka

Krásný dárek zvířátkům v brněnské ZOO dali do nového roku žáci 3.A, 3.B a 5.B. Svým finančním příspěvkem se stali adoptivními rodiči zebry Chapmanovy a papouška Lori horského. Již v prosinci, kdy se na naší škole konal vánoční jarmark, se děti ze 3.A dohodly, že část výtěžku věnují na adoptování některého zvířete v ZOO. S tímto nápadem souhlasili také […]

Přespolní běh

V úterý 4. října se výběr žáků osmých a devátých tříd zúčastnil přespolního běhu v Lužánkách. Naši školu reprezentovalo dívčí a chlapecké družstvo ve starší kategorii. Velký úspěch zaznamenalo družstvo chlapců. Mezi jednotlivci zvítězil Martin Dobčák z 9. B, v celkovém pořadí jsme se umístili na druhém místě. Jen o kousek nám uteklo Krajské kolo, což chlapce velmi mrzelo. […]

Haloween na naší škole

O tom, že máme rádi české svátky a české tradice, není sporu. Děti však obzvlášť milují masky, malování na obličej a strašidelné kostýmy.   A tak jsme si na naší škole užili i Halloween. Vše bylo samozřejmě potřeba pořádně vyfotit. Každá třída vybírala nejpovedenější kostým a ve školním rozhlase byla vyhlášena jména vítězů. Mgr. Pavla […]

Po stopách brněnských pověstí

V učivu prvouky 3. ročníku je krásné téma Domov. Umožňuje dětem mluvit a diskutovat o místě svého bydliště, o městě a městské části, v nichž žijí. Jednou z oblastí, které k Brnu patří, jsou i brněnské pověsti. Po jejich stopách se jednoho říjnového dopoledne vydali i žáci 3.A. S plánem s vyznačenými důležitými body procházeli centrem Brna a nacházeli místa, k nimž […]

Knihoden

Při příležitosti otevření nové školní knihovny jsme koncem září pro žáky druhého stupně zorganizovali projektový den věnovaný knihám. Žáci se rozdělili do skupinek a na osmi stanovištích plnili různé úkoly, při nichž si ověřovali své znalosti, ale také tvořili záložky do knížky, na počítači navrhovali obal na knihu, luštili šifry a pracovali s různými uměleckými texty. […]

Školní knihovna

Spisovatel Josef Fousek řekl: „Čtení knih je nejhezčí způsob zabití času.“ a my s ním naprosto souhlasíme! Čtení rozvíjí fantazii, obohacuje slovní zásobu a krásně vyplňuje volný čas. Všichni žáci a nadšení čtenáři si mohou půjčit knihu v nově otevřené školní knihovně. Výpůjčky jsou možné v pondělí a úterý přímo ve třídě 8. A, kde je knihovna umístěna, […]

Atletický čtyřboj

Dne 29. 9. 2022 se na Základní škole Laštůvkova v Bystrci uskutečnilo okresní kolo atletického čtyřboje, kterého se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku naší školy. Konkurence byla velká – v kategorii chlapců soutěžilo dohromady 13 škol, v kategorii dívek 14 škol. Soutěžilo se v následujících disciplínách: běh na 60 a 1000 m, skok do výšky a dálky, hod […]

Adaptační pobyt 6. tříd

Během září proběhl tradiční adaptační pobyt žáků 6. tříd. Na naší škole na začátku druhého stupně do třídy nastupují noví žáci z okolních obcí. Dosavadní třídní kolektivy tak získají úplně novou dynamiku. Mimoto je také třeba připravit žáky na náročnější práci, která je na druhém stupni čeká.